بازدید تخصصی از نمایشگاه و ایرشوی ماکس 2019

 

بازدید تخصصی

رفت: یکشنبه 3 شهریور

برگشت: جمعه 8 شهریور

5 شب مسکو

سه روز بازدید تخصصی ماکس

یک روز گشت شهری مسکو

(هتل 4 ستاره با صبحانه - پرواز ماهان - ویزا- رجیستر نمایشگاه- رفت و آمد به نمایشگاه - استقبال و ترانسفر فرودگاه - یک گشت شهری با ناهار - راهنمای تخصصی نمایشگاه)

هزینه: 1100 دلار

 

 

تماس: 09121942327

77850259

77850236