شرکت بوئینگ قراردادی جدید به ارزش ۱۲۸ میلیون دلار با آژانس دفاع موشکی آمریکا به امضاء رسانده که در قالب آن به فعالیت خود در توسعه و پشتیبانی از پروژه دفاع موشکی ضدبالستیک فاز میانی زمین پایه ادامه خواهد داد. بر این اساس تولید و عرضه قطعات یدکی موتور تقویتی و تجهیزات اویونیکی به همراه پشتیبانی از نگهداری موشکهای رهگیر موجود و تدام برنامه شلیکهای آزمایشی در فهرست تعهدات بوئینگ قرار دارد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد با احتساب این سفارش جدید، ارزش مجموع قراردادهای اعطاء شده به شرکت بوئینگ در قالب برنامه سامانه دفاع موشکی ضدبالستیک فاز میانی به ۱۱،۳ میلیارد دلار رسیده است. آژانس دفاع موشکی آمریکا برای سال جاری میلادی بیش از ۶۵ میلیون دلار بودجه جهت انجام پروژه های مطالعاتی تخصیص داده است. سامانه جی ام دی بخشی از معماری چند لایه برنامه سپر دفاع موشکی ضدبالستیک آمریکا به شمار می رود که بر روی کشف، شناسایی و رهگیری موشکهای بالستیک دوربرد در فاز میانی پرواز آنها تمرکز دارد.

www.airandspace.ir