حال پس از گذشت بیش از یک سال و مشکلات فراوانی که این موضوع برای مسافران به وجود آورده آیا وقت آن نرسیده که پذیرایی از مسافران از سر گرفته شود؟

الحمد و لله کرونا در کشور ما روند رو به افولی را در پیش گرفته و با شروع واکسیناسیون به شکست دادن این بیماری شوم نزدیک می‌شویم.

در این یک سال پیام‌های بسیاری از مسافران به دست ما رسیده است که عدم پذیرایی باعث مشکلاتی خصوصا برای کودکان در پرواز شده است، با محاسبه میانگین زمان حضور در فرودگاه پیش از پرواز، پرواز و رسیدن به مقصد مشخص می‌شود که این موضوع عاری از مشکل نیست.

ضمن اینکه برخی از شرکت‌های هواپیمایی در همین زمان هم از پذیرایی کردن مسافران خود دست برنداشتند، با استفاده از این تجربه نیز می‌توان به این موضوع رسید که وقت بازگشت پذیرایی از مسافران در پروازها رسیده است.