بویینگ ۷۷۷ بزرگترین هواپیمای دو موتوره جهان است این هواپیما نخستین هواپیمای تجاری جهان نیز به شمار می‌رود که تمام مراحل طراحی آن به کمک نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام شده‌ است. برای ساخت این هواپیما هیچ نقشه یا طرحی روی کاغذ رسم نشده و همه کارها به کمک نرم‌افزار کتیا انجام گرفته‌است. این موضوع سبب شد تا بسیاری از آزمایش‌ها بر روی آن در محیط‌های شبیه‌سازی شده صورت گرفته و بدین ترتیب از صرف میلیون‌ها دلار هزینه برای آزمایش‌های پروازی جلوگیری شود.