سیاوش امیرمکری با اعلام این خبر بیان کرد: فروردین و اردیبهشت امسال در مجموع 48 هزار و 735 پرواز با جابه جایی حدود سه میلیون و 637 هزار مسافر در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 100 درصد و در اعزام و پذیرش مسافر 75 درصد افزایش نشان می‌دهد.

امیرمکری افزود: در پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در فروردین و اردیبهشت 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 100 درصد و در اعزام و پذیرش مسافر 71 درصد افزایش وجود داشته است؛ همچنین آمار پرواز و جابه جایی مسافر در پروازهای خارجی و بین المللی نیز رشد 100 درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین با بیان اینکه اردیبهشت امسال 23 هزار و 464 پرواز با جابه جایی بیش از یک میلیون و 700 هزار مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شده است، گفت: در اردیبهشت ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 63 درصد و در اعزام و پذیرش مسافر 30 درصد افزایش وجود داشته است.

وی افزود: کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در اردیبهشت ماه 1400 نسبت به فروردین  در نشست و برخاست هفت درصد و در اعزام و پذیرش مسافر 11 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

منبع: خبرگزاری فارس