مقابله با حمله موشکی به پرنده‌های نظامی، با توجه به اینکه موشک‌ها غالبا به 2 شکل "حرارتی یا راداری" فعال هستند، متخصصان را بر آن داشت که موشک‌ها را با همان چیزی که براساس آن به دنبال هواپیما یا بالگرد حرکت می‌کنند، منحرف کنند لذا محفضه‌هایی در جنگنده‌ها، بالگردها و هواپیماهای ترابری سنگین و نیمه سنگین تعبیه شد که خلبان از این محفظه‌ها، فِلر (Flare) را برای انحراف در هدف‌ موشک‌های حرارتی پرتاب کند. کار این شراره‌ها و باریکه‌ها، کاری بزرگ برای دفاع از جان خلبان در وهله نخست و حفظ هواپیما از گزند موشک‌ها در وهله دوم بود.

در عین حال، برخی کشورها نیز برای در امان ماندن روسای جمهور و سران کشوری و لشکری، فلر را روی هواپیماهایی که مخصوص جابجایی سران هستند، نصب کرده‌اند تا از گزند احتمالی مصون باشند.