مطابق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی اردیبهشت ماه امسال پروازهای بین‌المللی فرودگاه امام خمینی (ره) نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 90 درصد کاهش یافته است.

بر این اساس نشست و برخاست در ماه مورد اشاره از 3255 فروند هواپیما در اردیبهشت 98 با رشد منفی 88 درصدی به 384 نشست و برخاست کاهش یافته است. در اعزام و پذیرش مسافر کاهش 97 درصدی ثبت شده است؛ اردیبهشت سال گذشته 512 هزار و 175 نفر در فرودگاه امام اعزام و پذیرش شدند که اردیبهشت امسال  این میزان به 16536 نفر کاهش یافته است.

همچنین عملکرد فرودگاه امام در بخش ارسال و پذیرش بار پست نسبت به  اردیبهشت سا 98 بالغ بر 84.11 درصد کاهش یافته است. اردیبهشت امسال یک میلیون و 679 هزار و 114 کیلوگرم بار و پست در این فرودگاه اعزام و پذیرش شده است. این رقم طی اردیبهشت ماه سال گذشته 10 میلیون و 568 هزار و 477 کیلوگرم بود.

در فرودگاه شیراز نیز نشست و برخاست هواپیما،‌ اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست طی اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 98 به ترتیب 92 درصد، 96 درصد و 86 درصد کاهش یافته است. این کاهش برای فرودگاه اصفهان نیز به ترتیب 89 درصد، 97 و 71 درصد بوده است.

در فرودگاه لارستان نشست و برخاست، اعزام و پذیرش هواپیما و ارسال و پذیرش بار و پست نیز به ترتیب رشد منفی 82 درصد، 88 درصد و 88 درصدی را ثبت کرده است.