آتشفشان‌های فعال همواره خطری بزرگ برای اهل زمین هستند. اگر این آتشفشان دهانه قطوری داشته باشد، می‌تواند تبدیل به دروازه‌ای برای جهنم شود. از سال 1971 تاکنون، یک دهانه آتشین در صحرای «کاراکوم» در حال سوختن است.

در صحرای گرم و وسیع کراکوم در ترکمنستان، در نزدیکی روستایی که تنها 350 نفر جمعیت دارد، حفره‌ای به عرض 230 فوت وجود دارد. اهالی روستا می‌گویند نزدیک به 50 سال است که این آتش درون این دروازه همواره شعله‌ور است. اگرچه از لحاظ علمی، دانشمندان این دهانه را از جنس گاز می‌دانند و به آن دهانه گازی «دروازا» می‌گویند، اما مردم محلی از آن به عنوان «دروازه جهنم» یاد می‌کنند. درخشش شعله‌های آتش درون این دروازه را می‌توان از کیلومترها آن طرف‌تر مشاهده کرد.

دروازه جهنم؛ آتش همیشه فعال

برخلاف سایر دهانه‌های آتشین که از یک آتشفشان فعال بوجود می‌آیند، دهانه دروازه جهنم در سال 1971 زمانی ایجاد شد که یک دکل حفاری شوروی به صورت تصادفی به یک غار عظیم – منبعی از گاز طبیعی زیرزمینی- برخورد کرد. دکل حفاری به‌طور کامل فرو ریخت و بر روی غار تخریب شد.

مسئولین وقت برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی، محل فرو ریختن دکل را با حفاری تبدیل به چاله‌ای عمیق کردند و سپس آن را به آتش کشیدند تا هرچه باقی‌مانده از بین برود. آن‌ها گمان می‌کردند آتش‌سوزی تنها چند روز ادامه خواهد داشت. تصاویر این آتش را باهم ببینیم.

آتشفشان صحرای کاراکوم در ترکمنستان که به دروازه‌های جهنم معروف است.

سال‌ها می‌گذرد و گودال آتشین هنوز درحال سوختن است. مردم محلی عقیده دارند علت ادامه‌دار شدن این آتش‌سوزی، از بین نرفتن کامل دکل است. آن‌ها می‌گویند دکل حفاری شوروی هنوز در جایی – در سمت دیگر دروازه جهنم، وجود دارد!

با این وجود، مردم محلی هنوز برای دیدن شکوه آتش در این دهانه به صحرا سفر می‌کنند و ترسی از دروازه جهنم ندارند. این منطقه به تازگی تبدیل به مکانی محبوب برای افراد طبیعت‌گردی شده است که به دنبال هیجان می‌گردند.

سرنوشت دروازه جهنم که همواره درحال سوختن است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در ژانویه 2022 رئیس جمهور این کشور «قربانعلی بردی محمداف» به دولت ترکمنستان دستور داد تا پس از انجام تحقیقات لازم، برای خاموش کردن این آتشفشان صحرایی اقدام کنند.

منبع: Atlas Obscura