صفر محمد جعفری پور، تشکیلات و آموزش در خصوص جذب دانش آموختگان دانشکده صنعت هوانوردی در رشته های مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمایی و مخابرات هواپیمایی به صورت امریه اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به صدور مجوز امریه برای این رشته ها از سوی وزارت راه و شهرسازی، نام نویسی داوطلبانی که دفترچه آماده به خدمت دارند باید 70 روز قبل از اعزام در سامانه وزارت راه وشهرسازی با رعایت ضوابط مربوط انجام شود.

معاون تشکیلات اداره کل منابع انسانی، تشکیلات و آموزش با بیان اینکه مرحله اول نام نویسی 20 خرداد تا یکم تیر بوده است، افزود: واحدهای تخصصی ذیربط شامل اداره های کل ترافیک هوایی، ارتباطات وناوبری هوایی و مخابرات و فن آوری اطلاعات هوانوردی  از دوم تا چهارم تیرماه به مصاحبه تخصصی داوطلبان واجد شرایط اقدام می کنند ونتیجه مصاحبه تا هشتم تیرماه به وزارت راه وشهرسازی ارسال می شود.

به گفته جعفری پور زمان اعزام امریه در سال جاری ماه های شهریور، آبان، دی و اسفند ماه خواهد بود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران