سرویس اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس احتمالا در اثر طوفان ژئومغناطیسی ضربه گران‌قیمتی خورده و این شرکت تخمین می‌زند حدود 40 ماهواره از 49 ماهواره استارلینک که در تاریخ 3 فوریه پرتاب شدند، به دلیل این طوفان ژئومغناطیسی نابود خواهند شد.

طوفان ظاهرا باعث انحراف حدود 50 درصدی ماهواره‌ها از مدار مناسب خود به دور زمین شده‌ و در حالی که استارلینک سعی کرده آن‌ها را به مدار بازگرداند و این انحراف را کاهش دهد، اما اکنون به نظر می‌رسد که 40 ماهواره به جای رسیدن به مقصد، در جو زمین خواهند سوخت و از بین خواهند رفت.

تعداد پرتاب‌های اسپیس ایکس به تازگی از نقطه عطف 2000 ماهواره عبور کرده و این شرکت قصد دارد 12,000 ماهواره را به فضا پرتاب کند. در نتیجه از دست دادن 40 مورد از آنها ممکن است در این طرح بزرگ چندان چشمگیر نباشد.

اسپیس‌ایکس ماهواره‌های خود را در مدارهای پایین‌تر مستقر می‌کند تا بتواند بررسی‌های اولیه سیستم آنها را مورد توجه قرار دهد. البته باید در نظر داشت که ارتفاع کم استقرار، مستلزم ماهواره‌های توانمندتری است که بی‌شک هزینه قابل توجهی برای توسعه آنها صرف می‌شود. اما برای حفظ محیط فضایی پایدار، چنین رویکردی کار درستی است.

متاسفانه 40 ماهواره‌ مذکور به طور قابل توجهی تحت تاثیر طوفان ژئومغناطیسی روز جمعه قرار گرفتند. این طوفان‌ها باعث گرم شدن جو و افزایش تراکم جوی در ارتفاعات کم استقرار می‌‌شوند. در واقع، GPS درونی نشان می‌دهد که سرعت و شدت طوفان باعث شده که کشش اتمسفر تا 50 درصد بیشتر از پرتاب‌های قبلی افزایش یابد. تیم استارلینک به ماهواره‌ها دستور داده تا در حالت ایمن قرار گیرند تا کشش را به حداقل برسانند و بتوانند به صورت موثر در مقابل طوفان محافظت شوند.

گفتنی است ماهواره‌های خارج‌شده از مدار، خطر برخورد با سایر ماهواره‌ها را ندارند و با ورود مجدد به جو از بین می‌روند. این بدان معنی است که هیچ زباله‌ای در مدار ایجاد نمی‌شود و هیچ قطعه ماهواره‌ای به زمین برخورد نمی‌کند.