بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از مراکز آموزش خلبانی مطرح کشور اقدام به افزایش شدید هزینه‌های کلاس‌ها و ساعت پروازها کرده‌اند.

حال سوال اصلی اینجاست که: 

نقش نهاد اصلی نرخ‌گذاری ساعت پرواز و ناظر آموزش هوانوردی در کشور چیست؟

آیا آموزشگاه‌ها بطور غیر قانونی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند؟

چه حمایتی از دانشجویان علوم هوانوردی که آیندگان این صنعت مهم تلقی می‌شوند انجام خواهد شد؟