خوشه ستاره‌ای لیلر ۱ حدود سی هزار سال نوری از ما فاصله دارد، با این حال در مقیاس فاصله‌های کیهانی یکی از همسایه‌های ما به شمار می‌رود. لیلر ۱ جایی در برآمدگی مرکزی کهکشان راه شیری قرار دارد که حجم زیادی از ستاره‌های کهکشان در آنجا پخش شده‌اند.

این خوشه در پشت گرد و غبار میان‌ستاره‌ای پنهان شده است و به همین دلیل حتی با چشم از پشت تلسکوپ‌های قدرتمند دیده نمی‌شود. با این حال، طول موج خاصی از نور در نزدیکی فروسرخ از میان این گرد و غبارها عبور می‌کند و تلسکوپ‌های فروسرخ می‌توانند آن را ثبت کنند.

خوشه ستاره‌ای لیلر ۱

خوشه ستاره‌ای لیلر ۱ از آنجایی برای منجمان هیجان‌انگیز است که ترکیبی از ستاره های پیر و جوان را در خود دارد. به طور معمول، خوشه‌های ستاره‌ای کروی از ستاره‌های پیری تشکیل شده‌اند که برخی از آن‌ها تقریبا همسن خود کیهان هستند.

لیلر ۱ از دو بخش مختلف با عمر متفاوت تشکیل شده که جوان‌ترین ستاره یک تا دو میلیارد سال و پیرترین آن‌ها ۱۲ میلیارد سال عمر دارد و به نظر می‌رسد که این خوشه ستاره‌ای مدت زمانی بسیار طولانی عمر کرده است که چنین جمعیتی از ستاره‌ها را درون خود دارد.