رامین کاشف آذر، دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران  عنوان کرد: حمل و نقل هوایی با ایجاد دسترسی به بازارها و نیز ایجاد بسترهای اقتصادی تولید جهانی به ایجاد و بهتر شدن اندازه کیک اقتصاد جهانی کمک می کند و کشورها بسترهای حمل و نقل هوایی خود را کامل کرده یا درحال توسعه آن هستند.

کاشف آذر با بیان اینکه حمل و نقل هوایی در ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران، بهبود فضای کسب و کار، تامین نیروی کار باکیفیت و بهره وری اقتصادی موثر است، گفت: توسعه شبکه پروازی در رونق هر منطقه موثر است و شاهد وجود یک رابطه دو سویه (دیالکتیک)میان توسعه شبکه هواپیمایی و رونق و توسعه اقتصادی هستیم.

دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه از 17 شاخص پایش توسعه کشورها، 15 شاخص مرتبط و تحت تاثیر حمل و نقل هوایی است، عنوان کرد: حمل و نقل هوایی یکی از بسترها و الزام های اصلی توسعه است و فرصت دسترسی را برای جوامع فراهم می کند.

کاشف آذر با اشاره به اینکه با گذشت سال ها، مدل کسب و کار شرکت های هواپیمایی فعال کشور به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در نظام بازار تغییری نکرده و به صورت نقطه به نقطه است و مدل مرکز پیرامون شکل نگرفته است، گفت: این مدل در درازمدت مشکل ایجاد می کند و شرکت فرودگاه ها به عنوان بازیگر اصلی صنعت هوایی متضرر خواهد شد.

دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با تاکید بر اینکه تا زمانی که مدل کسب و کار شرکت های هواپیمایی تغییر نکند، شرکت های مرتبط با هوانوردی عمومی و هواپیمایی منطقه ای ایجاد نمی شوند، گفت: با توجه به شرایط موجود نقطه شروع اصلاح  اکوسیستم صنعت هوانوردی، بخش خصوصی نمی تواند باشد چراکه سرمایه داران ترجیح می دهند، بر هواپیماهای با ظرفیت بالا و در مسیرهای ویژه پرمسافر تمرکز کنند و به دنبال راه اندازی ایرتاکسی و هواپیماهای منطقه ای نمی روند.

کاشف آذر عنوان کرد: شرکت در آستانه یک انتخاب استراتژیک مهم برای ورود به کسب و کار شرکت های هواپیمایی است و برای پیاده سازی این استراتژی می تواند از ظرفیت ویژه  خود یعنی داشتن گواهینامه عملیات شرکت هواپیمایی به دلیل  ظرفیت مرکز خدمات هوایی ایران (وارسی پرواز) استفاده کند. در این راستا، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در مراکز استان ها می توانند تنها با تهیه یک ناوگان هوانوردی عمومی یا هواپیمایی منطقه ای از تمام امکانات فراهم شده در ذیل AOC شرکت برای تامین نیازمندی های این حوزه استفاده کنند.

دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران توضیح داد: شرکت های خصوصی با استفاده از پروانه بهره برداری (AOC) مرکز خدمات هوایی ایران (وارسی پرواز) می توانند بدون نیاز به طی کردن بروکراسی های پیچیده و نیاز به تامین ساختمان، نیروی انسانی و چندین ناوگان، تنها با یک ناوگان از امکانات  فراهم شده استفاده کنند.

وی افزود: در آینده پس از اینکه به فعالیت طیف متنوع و گسترده هواپیماهای ویژه این حوزه دست یافتیم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تصمیم می گیرد که یا به صورت جدی تر این  کسب و کار ها را ادامه دهد یا به بخش خصوصی واگذار کند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران