تلسکوپ فضایی هابل که نتیجه همکاری بین ناسا و اسا (سازمان فضایی اروپا) است، برای کاوش اجرام عجیب و غریب کیهانی استفاده می‌شود تا به درک بهتر ما از جهان اطرافمان کمک کند. تصویر این هفته هابل خوشه ستاره‌ای باز روپرشت ۱۰۶ (Ruprecht 106) را نشان می‌دهد که هنوز سوال‌های جالبی درباره آن بی‌پاسخ مانده است.

با اینکه تمام ستاره‌های خوشه‌های ستاره‌ای باز مثل روپرشت ۱۰۶ تقریبا همزمان با هم متولد شدند، به نظر می‌رسد که دسته‌های ستاره‌ای مختلفی در آن‌ها ترکیبات شیمیایی متفاوتی از یکدیگر دارند. چنین اتفاقی نتیجه سن متفاوت ستاره‌ها و منشا شکل‌گیری متفاوت آن‌ها است. البته تمام خوشه‌های ستاره‌ای باز این ویژگی را ندارند و برخی خوشه‌ها مثل روپرشت ۱۰۶ به این صورت شکل گرفته‌اند.

تعمیرهای تلسکوپ فضایی هابل

سازمان هوانوردی و فضای آمریکا یا ناسا (NASA - National Aeronautics and Space Administration) تاکنون پنج بار تلسکوپ فضایی هابل را در فضا تعمیر و دوربین‌های آن را با ابزارهای بهتری جایگزین کرده است.

تلسکوپ فضایی هابل این تصویر را با دوربین پیشرفته برای کاوش یا ای‌سی‌اس (ACS - Advanced Camera for Surveys) ثبت کرده است. این دوربین یکی از ابزارهای نسل سوم هابل است که در سال ۲۰۰۲ میلادی/۱۳۸۱ خورشیدی جایگزین دوربین جرم کم‌نور (Faint Object Camera) شد. ابزارهای دیگر این تلسکوپ مثل دوربین نمای باز سوم (Wide Field Camera 3) در آخرین ماموریت تعمیر هابل جایگزین دوربین نمای باز و سیاره‌ای دوم (Wide Field and Planetary Camera 2) شد.