دفتر بازرس کل وزارت حمل و نقل آمریکا گفت که پیشرفت‌های تنظیم کننده‌ها در ایجاد صدور گواهینامه هواپیما‌های در ارتفاع پایین موسوم به "تاکسی‌های پرنده" را بررسی خواهد کرد.

به گزارش سایت رویترز؛ در حالی که حمل و نقل هوایی درون و بیرون شهری برای استفاده مسافران در مناطق پرجمعیت طراحی شده اند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است، چالش‌های ایمنی جدید و پیچیده را برای اداره هوانوردی فدرال (FAA) ایجاد می‌کند. FAA گفت که بررسی درخواست‌ها برای صدور گواهینامه هواپیمای eVTOL است.

براساس گزارش‌ها، این گواهینامه شامل برخاست و فرود عمودی هواپیما‌های الکتریکی یا eVTOL است که از نیروی محرکه الکتریکی برای برخاستن، پرواز شدن و فرود عمودی استفاده می‌کنند. این هواپیما معمولاً چند مسافر را برای هر خلبان حمل می‌کند. FAA گفت:"به طور کامل با حسابرسی دفتر بازرس کل همکاری خواهد کرد و مشتاقانه منتظر ارائه اطلاعات در مورد کار‌های ایمنی گسترده ما در این زمینه است. "

دفتر بازرس کل در برجسته کردن چالش‌های FAA اعلام کرد:"مقررات موجود برای گواهینامه هواپیما که مورد استفاده قرار می‌گیرد در درجه اول برای هواپیما‌های کوچک سنتی با خلبان در هواپیما در نظر گرفته شده ، در حالی که هواپیما‌های eVTOL ممکن است کاملاً مستقل باشند. "