زباله‌های فضایی یک مشکل بزرگ برای ناسا و سایر آژانس‌های فضایی هستند. در ماه مارس، گزارشی تهیه شد که نشان می‌داد سه تن زباله فضایی در اطراف ماه وجود دارد که نتیجه برخورد یک موشک با این سیاره است.

این اولین بار نیست که زباله‌هایی فضایی با سطح ماه برخورد می‌کنند. نکته نگران کننده این است که هیچکس نمی‌خواهد مسئولیت موشکی که به ماه اصابت کرده است را، به گردن بگیرد. همین مسئله نگرانی‌های بیشتری را در مورد وضعیت فعلی زباله‌ها در اطراف ماه ایجاد می‌کند.

در ابتدا برخی عقیده داشتند که این موشک متعلق به یک پرتابگر شرکت فضایی «اسپیس ایکس» در سال 2015 است. اما این آژانس فضایی که «ایلان ماسک» هدایت آن را عهده دارد، این گمانه‌زنی‌ها را بی‌اعتبار دانست.

پس از مدتی، ناسا و سایر شرکت‌های فضایی به این نتیجه رسیدند که این زباله‌ها ناشی از برخورد موشک چین به ماه است که در سال 2014 به فضا پرتاب شد.

مجددا چین نیز خود را مقصر موشکی که به ماه اصابت کرده‌ است، ندانست و مدعی شد این موشک در هنگام ورود به جو سوخته است.

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. از آنجا که ناسا برنامه‌های متعددی برای ماه دارد - از مطالعه آن برای یافتن حیات گرفته تا قدم گذاشتن دوباره انسان بر سطح آن - باید وضعیت زباله‌ها در اطراف این سیاره مشخص شود.

زباله‌های فضایی

همانطور که گفتیم، ماه با زباله‌های فضایی که به سطح آن برخورد می‌کنند، غریبه نیست. به هرحال، این همان چیزی است که اخترشناسان عقیده دارند دهانه‌های سطح ماه را تشکیل داده است. با این‌حال، این اولین بار است که یک موشک - نه زباله فضایی - با ماه برخورد می‌کند و قطعات ناشی از این برخورد در اطراف ماه پراکنده می‌شود.

موشک‌ها، زباله‌های زیادی تولید می‌کنند. آن‌ها نه تنها دارای چندین قطعه جداگانه هستند، برخی برخی از این قطعات متحرک نیز هستند که می‌توانند از جای خود جدا شده و در فضا معلق بمانند. همین امر ردیابی زباله‌های فضایی را دشوار می‌سازد.

یکی از نگرانی‌های موجود در این زمینه، برخورد زباله‌های فضایی با ماهواره‌ها و ایستگاه‌های فضایی است.

کشورهایی که موشک به فضا پرتاب می‌کنند، باید مسئولیت زباله‌های فضایی تولید شده را نیز به عهده بگیرند. اما در این مورد اخیر، هیچ آژانسی مسئولیت برخورد صورت گرفته به ماه را قبول نمی‌کند.