نش در سال ۱۹۵۷ پرواز را آغاز کرد و این پاییز شصت و پنجمین سال خدمتش را جشن می‌گیرد.

او مختار است که هر مسیری را که می‌خواهد انتخاب کند و تقریبا در همه دوران کاری‌اش بین نیویورک، واشنگتن و بوستون در رفت‌وآمد بوده است.

خودش می‌گوید این مسیر را ترجیح می‌دهد چون می‌تواند هر شب با پسرش باشد که با معلولیت زندگی می‌کند و هنوز خانم نش مراقب او است.

 از عجایب سال‌های ابتدایی کارش این بود که شرکت او را پیش از آغاز شیفت کاری وزن می‌کرد و اگر وزنش بیش از حد زیاد شده بود از کار تعلیق می‌شد.

نش با شرکت هواپیمایی ایسترن ایرلاینز کارش را آغاز کرد و بعد از ادغام چند شرکت‌، کارفرمای او امریکن ایرلاینز شد.

اوایل مسافران به مهماندار هواپیما پول پرداخت می‌کردند. میزان پرداخت آن زمان بین نیویورک و واشنگتن حدود ۱۲ دلار بود.

او در شصتمین سالگرد کارش در یک مصاحبه گفت: آن زمان بعد از سرو ناهار در حین پرواز سیگار و کبریت پخش می‌کردیم.