دفاع از زمین با کمک ماه سریع‌تر ممکن می‌شود

طبق این برنامه، اگر سیستم تهدیدی با احتمال صدمات بالا را شناسایی کند، یک یا چند ماهواره محافظ را ظرف مدت یک هفته زودتر، روانه سیارک می‌کند. پس این سیستم می‌تواند سریع‌تر از هر راکتی که از سمت زمین شلیک می‌شود، عمل کند.

وو و همکارانش در مقاله‌ای که در مجله چینی Scientia Sinica Informationis منتشر شده، می‌گویند: «این [سیستم] می‌تواند از همه جهات جلوی سیارک‌ها را بگیرد، و می‌تواند یک حلقه دفاعی به اندازه دو برابر فاصله ماه و زمین با قطر 800 هزار کیلومتر تشکیل دهد.»

محققان می‌گویند ایده خط دفاعی ماه که هنوز توسط دولت چین تایید نشده، فناوری‌های فضایی این کشور را به سطوح جدیدی خواهد برد. پکن حالا مدتی است که ساخت یک سامانه دفاعی متشکل از رادارها و تلسکوپ‌های غول‌پیکر در زمین را شروع کرده تا از تهدید سیارک‌ها جلوگیری کند. با این حال، وو می‌گوید سامانه‌های زمینی محدودیت‌های خودشان را دارند.

محققان مدعی‌اند که هیچ کدام از برخوردهای بزرگ سیارکی به زمین از دهه 1970 به بعد هشدار خطر را به صدا درنیاورده‌اند چون همه آن‌ها از سمت خورشید یعنی از نقطه کور دید زمینی آمده‌اند. در نتیجه، با قرار دادن تلسکوپ‌های مناسب روی ماه و استقرار تجهیزات لازم در مدار این قمر می‌توان از تهدیدات احتمالی جلوگیری کرد. به‌علاوه، می‌توان برخی از این ماهواره‌ها را به سمت زمین قرار داد تا در صورت بروز تهدید نسبت به امنیت ملی چین، بتوانند هشدارهای لازم را صادر کنند یا وارد عمل شوند.