صویر پرستاره‌ای که این هفته از تلسکوپ فضایی هابل منتشر شده است، قلب خوشه ستاره‌ای کروی NGC 6638 را نشان می‌دهد که در محدوده سحابی قوس (Sagittarius) قرار دارد. این تصویر چگالی ستاره‌ها را در مرکز خوشه‌های ستاره‌ای کروی نشان می‌دهد که با گرانش ده‌ها هزار ستاره در کنار هم در حالت تعادل قرار دارد.

هابل برای ثبت تصویر این هفته خود، از دو ابزار پیشرفته یعنی دوربین میدان باز سوم (Wide Field Camera 3) و دوربین پیشرفته برای کاوش‌ها (Advanced Camera for Surveys) استفاده کرده است.

در تصویر این هفته هابل چه می‌بینیم؟

تلسکوپ فضایی هابل در این سال‌ها انقلابی در مطالعه خوشه‌های کروی ایجاد کرد. مطالعه قلب خوشه‌های ستاره‌ای کروی با تلسکوپ‌های زمینی عملا غیرممکن است، اما هابل با دید خود از ورای جو زمین و اعوجاجات آن، می‌تواند جزئیات بالایی از این اجرام ثبت کند.

دارسو همراه

تبلیغاتشاتل

تبلیغاتنفیس کاران چوب

تبلیغاتشاتل موبایل

تصویر پرستاره‌ای که این هفته از تلسکوپ فضایی هابل منتشر شده است، قلب خوشه ستاره‌ای کروی NGC 6638 را نشان می‌دهد که در محدوده سحابی قوس (Sagittarius) قرار دارد. این تصویر چگالی ستاره‌ها را در مرکز خوشه‌های ستاره‌ای کروی نشان می‌دهد که با گرانش ده‌ها هزار ستاره در کنار هم در حالت تعادل قرار دارد.

white

تبلیغاتاکسکوینو

هابل برای ثبت تصویر این هفته خود، از دو ابزار پیشرفته یعنی دوربین میدان باز سوم (Wide Field Camera 3) و دوربین پیشرفته برای کاوش‌ها (Advanced Camera for Surveys) استفاده کرده است.

در تصویر این هفته هابل چه می‌بینیم؟

تلسکوپ فضایی هابل در این سال‌ها انقلابی در مطالعه خوشه‌های کروی ایجاد کرد. مطالعه قلب خوشه‌های ستاره‌ای کروی با تلسکوپ‌های زمینی عملا غیرممکن است، اما هابل با دید خود از ورای جو زمین و اعوجاجات آن، می‌تواند جزئیات بالایی از این اجرام ثبت کند.

در نتیجه، هابل توانست نوع ستاره‌های داخل خوشه‌های کروی را تعیین کند و چگونگی تکامل و سیستم گرانشی آن‌ها را نیز به ما نشان دهد. در سال‌های آینده، تلسکوپ فضایی جیمز وب که جانشین هابل است و طی همکاری بین‌المللی ناسا، اسا (سازمان فضایی اروپا) و سازمان فضایی کانادا ساخته شده است،‌ قرار است تا جزئیات بیشتری از خوشه‌های ستاره‌ای کروی به ما نشان دهد.