اگر روزی موجودات فرازمینی تصمیم بگیرند برای داشتن یک دیدار و گپ و گفت کوتاه به کره زمین بیایند، این اتفاق احتمالاً به مهم ترین خبر روز دنیا تبدیل خواهد شد.

اما اگر نه مثل شخصیت «ای تی» فیلم معروف استیون اسپیلبرگ مهربان و دوست داشتنی، بلکه مثل فرازمینی های فیلم «روز استقلال» رولند امریش به دنبال نابودی مان بودند، چه؟

یک دانشجوی دوره دکتری در اسپانیا به نام آلبرتو کابالرو با در نظر گرفتن چنین سناریویی، پس از انجام محاسبات به این نتیجه رسیده که ممکن است در حال حاضر تقریباً ۴ تمدن فرازمینی «متخاصم» در کهکشان راه شیری وجود داشته باشد.

با این حال، آلبرتو کابالرو در مقاله ی خود تحت عنوان «ارزیابی میزان شیوع تمدن های فرازمینی متخاصم» – که هنوز توسط محققان دیگر مورد بررسی مجدد قرار نگرفته – به این نتیجه رسیده که احتمال وقوع یک حمله ی خصمانه از سوی موجودات فرازمینی به زمین «بسیار اندک» و احتمال مرگ ما بر اثر برخورد یک سیارک غول پیکر بیشتر است.

کابالرو که در دانشگاه ویگوی اسپانیا در رشته ی «حل منازعه» تحصیل می کند، اذعان می کند که آزمایش فکری او با محدودیت هایی همراه بوده است، مثل عدم شناخت از ساز و کار ذهن موجودات فرازمینی.

او می گوید: «من این مقاله را صرفاً بر اساس شناختی که از زندگی داریم نوشتم. ما چیزی از ذهن فرازمینی ها نمی دانیم. مغز موجودات فرازمینی ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشد و ممکن است آن ها مثل ما از حس همدلی برخوردار نباشند یا ممکن است رفتارهای روانپریشانه ی بیشتری داشته باشند.»

این دانشجو با استفاده از محاسبات ریاضی به این نظریه رسیده است.

او ابتدا احتمال حمله ی کشورهای مختلف به یکدیگر بر روی کره زمین را مورد ارزیابی قرار داد. سپس با استفاده از آن، احتمال حمله ی زمینی ها به یک سیاره ی دیگر را تخمین زد.

بر اساس این مقاله، ۲۵۹ سال دیگر که انسان به دانش سفر در فضا دست یافته، ۰/۰۰۱۴ درصد احتمال حمله ی ما به موجودات فرازمینی وجود دارد.

از همینجا کابالرو به این نتیجه رسیده است که ممکن است ۴/۴۲ تمدن فرازمینی متخاصم در کهکشان راه شیری وجود داشته باشد که شاید مثل انسان ها باشند و زمانی که راه سفر در فضا را پیدا کنند، به ما حمله کنند.

او اما می گوید: «من در مقاله ام به این ۴/۴۲ تمدن اشاره نکردم چون اولاً، ما نمی دانیم که همه ی تمدن های موجود در کهکشان راه شیری مانند ما هستند یا خیر… و دوماً، یک تمدن مشابه ما احتمالاً تهدیدی برای یک تمدن دیگر نخواهد بود چون ما فناوری سفر به سیاره ی آن ها را نداریم.»

او در محاسبات خود از مقاله ی یک دانشمند علوم فضایی به نام کلودیو مکونی هم استفاده کرده که درباره ی حیات فرازمینی و مربوط به سال ۲۰۱۲ است. مکونی در این پژوهش تخمین زده بود ۱۵،۷۸۵ تمدن فرازمینی در کهکشان ما وجود دارد.

کابالرو یک مقاله ی دیگر نیز نوشته که امسال در نشریه علمی بین المللی اختر زیست شناسی منتشر شد.

او در این پژوهش سعی کرده بود منشأ یک سیگنال رادیویی را بیابد که در سال ۱۹۷۷ شناسایی شد و برخی معتقدند از سوی موجودات فرازمینی بود.