بر طبق این نظریه، در دوره تورم کیهانی بخش‌های مختلف فضا-زمان با سرعت‌های متفاوتی منبسط شده‌اند و همین باعث شده تا جهان‌های متفاوت - با قوانین مختلف فیزیکی - ایجاد شوند (هنوز نمی‌دانیم آیا هرکدام از این عوالم نظریه بیگ بنگ مرتبط با خود را دارند یا خیر)

این ایده غیرممکن نیست اما شواهد قوی برای اثبات آن وجود ندارد.

جهان نوسانی

در میان نظریه‌های مختلفی که تلاش دارند تا عالم اولیه را توصیف کنند و به نوعی نظریه بیگ بنگ را کنار بزنند، نظریه‌ای با نام «نظریه جهان نوسانی» وجود دارد که باور دارد کیهان ما همواره در چرخه‌های منظم افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ تورم بوده است و حالا ما در یکی از این دوره‌ها هستیم. در این صورت، عالم در مرحله بعدی خود وارد فاز کاهش تورم می‌شود و برای مدتی نیز در آن فاز ادامه می‌دهد.

این نظریه نیز طرفداران خود را دارد و برخی به دنبال شبیه‌سازی یا اثبات آن هستند.

شبیه‌سازی کیهان تازه متولد شده

از آنجایی که ما قادر نیستیم کیهان تازه متولد شده را ببینیم، دانشمندان به طرق مختلف در تلاش هستند تا آن را شبیه‌سازی کنند. به عنوان مثال، کیهانشناسان 400 نسخه از عالم کنونی را شبیه‌سازی و در یک ابرکامپیوتر اجرا کردند تا بتوانند لحظات اولیه کیهان را مشاهده کنند و مهر تاییدی بر نظریه بیگ بنگ بزنند. به گفته محققان این مطالعه، این کار همانند حدس زدن کودکی یک فرد از روی قدیمی‌ترین عکس‌هایش است.

در روشی دیگر، کیهانشناسان درتلاش هستند تا با درک نحوه تعامل نیروهای مختلف در جهان اولیه، آن را شبیه‌سازی کنند. در یک مطالعه که در سال 2020 انجام شد، محققان این کار را با بررسی تفاوت‌های موجود میان ماده و پادماده انجام دادند.

آن‌ها عقیده دارند عدم تعادل در مقدار ماده و پادماده در عالم به حضور ماده تاریک مرتبط می‌شود - ماده‌ای ناشناخته که تنها از طریق اثرات گرانشی در عالم می‌توان به وجود آن پی برد. این دسته از محققان باور دارند در لحظات اولیه پس از انفجار بزرگ عالم تحت تاثیر نیروی ضدماده قرار گرفته است.

در صورتی که این شبیه‌سازی‌ها بتوانند نتایجی منطقی را ارائه دهند، دانش ما از عالم اولیه ارتقا خواهد یافت و چه بسا نظریه بیگ بنگ تبدیل به یک اصل علمی شده و یا به‌طور رد شود و نظریه‌های دیگری جای آن را بگیرند.

کیهانشناسان چطور به مطالعه عالم اولیه می‌پردازند؟

تابش زمینه کیهانی که از سیصد و هشتاد هزار سال پس از بیگ بنگ به جای مانده است، یک منبع غنی از اطلاعات است که به ما اجازه می‌دهد عالم اولیه را مطالعه کنیم. تاکنون ماهواره‌های کاوشگر متعددی مانند COBE، WMAP و پلانک به مطالعه این تابش زمینه‌ای پرداخته‌اند تا به کمک داده‌هایی که از آن جمع‌آوری می‌شود، بتوانیم عالم اولیه را مطالعه کنیم.
درحقیقت کیهانشناسان مدل‌های ریاضیاتی خود که عالم اولیه را به صورت نظری توصیف می‌کند، با داده‌های CMB مقایسه می‌کنند تا از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

کیهان چه دوره‌هایی را از ابتدا پشت سر گذاشته است؟

براساس نظریه بیگ بنگ، کیهان پس از تولد وارد فاز انبساطی به نام «تورم کیهانی» شده است. این دوره که سبب شد عالم ما گسترده شود، تنها چند میلیاردم ثانیه طول کشید. پس از آن عالم ما سرد و تاریک بود تا اینکه دوره «بازگرمایش» با گرم کردن مجدد کیهان، محیط را برای تولد ذرات بنیادی آماده کرد.
این دوره را «تابش غالب» می‌نامند. پس از آن ذرات در ترکیب با یکدیگر توانستند هسته‌های اتمی و مواد را پدید آورند. در این مرحله عالم وارد فاز «ماده غالب» شد.
در مرحله ماده غالب ستاره‌ها، کهکشان‌ها و ساختارهای کیهانی شکل گرفتند. اکنون عالم ما در مرحله «انبساط شتابدار» قرار دارد و با سرعت فزاینده‌ای درحال منبسط شدن است.

آیا چند جهانی اثبات شده است؟

نظریه چند جهانی که یکی از نظریه‌های توصیف کننده کیهان ماست، هنوز به اثبات نرسیده است. با این‌حال، طرفداران این نظریه باور دارند در مرحله تورم کیهانی قسمت‌های مختلف فضا-زمان با سرعت‌های متفاوتی منبسط شده‌اند و همین باعث شده تا چندین و چند جهان مختلف با قوانین فیزیکی متفاوت داشته باشیم.