شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی درباره الزامات جدید ایرلاین ها برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و مقررات تعیین شده برای مقبله با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: رعایت تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و انجام مقررات بین المللی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا در حمل و نقل هوایی دو اولویت مهم وزارت راه و شهرسازی در جابه جایی مسافران از طریق هواپیما است.

وی افزود: در پروتکل جدید انجام پرواز با 60 درصد ظرفیت هواپیما لغو شد چراکه اساسا امکان اجرای آن وجود نداشت. برای مثال در یک هواپیما از نوع  MD  اگر قرار باشد پرواز با ظرفیت 60 درصدی و فاصله گذاری اجتماعی انجام شود، فقط از ظرفیت 35 درصد هواپیما می توان استفاده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده از سیستم تهویه هواپیما تاکید کرد: قابلیت سیستم های تهویه هوای هواپیما می تواند به رعایت الزامات در بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا کمک کند و این سیستم هر چند دقیقه یک بار هوای داخل کابین هواپیما را عوض می کند. مشکلی وجود داشت مبنی بر اینکه وقتی هواپیما بر روی زمین بود سیستم هواپیما روشن نمی شد که از امروز هر مدتی که هواپیما با مسافر بر روی زمین است باید اجبارا سیستم تهویه را روشن کند.

آدم‌نژاد ادامه داد: از دیگر الزامات این است که  ‌به صورت دوره ای هر روز چند بار داخل هواپیما، اتوبوس‌های حمل مسافر بین ترمینال و هواپیما و ترمینال‌های فرودگاه ضدعفونی‌ها باید انجام شود. ظرفیت‌های اتوبوس فرودگاه‌ها دو برابر می‌شود و باید 50 درصد میزان ظرفیت مسافر را بین ترمینال و هواپیما جابه جا کنند.

وی افزود: استفاده از ماسک در طول پرواز اجباری است و نمایندگان وزارت بهداشت از داخل هواپیما نمونه برداری خواهند کرد.

معاون حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: البته هیچ دنیا ایرلاین‌ها کاهش ظرفیت مسافر را ابلاغ نکرده‌اند.

آدم نژاد درباره هواپیماهایی که به سیستم HEPA مجهز نیستند، گفت: طبق ابلاغیه باید تمام هواپیماهای موجود به سیستم تهویه (HEPA ) مجهز شوند.

وی درباره اقدامات مبارزه با کرونا در داخل ترمینال های فرودگاه‌ها گفت:  داخل هر ترمینال 6 بار ضدعفونی می‌شوند و نشانه گذاری‌ها انجام شده است و روشی جز توصیه و فراهم آوردن زیرساخت ها نداریم و نمی‌توان با مردم برخورد قهری داشت البته به دنبال این هستیم که ظرفیت های را افزایش دهیم و دیگر شاهد شوغی و ازدحام در فرودگاه‌ها نباشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروتکل های ایران برای مسافران ورودی به کشور تاکید کرد: تمام مسافران ورودی به ایران باید تست منفی PCR را به همراه داشته باشند که این تست باید حداکثر برای یک هفته گذشته باشد. مهم نیست مسافران از چه مبدا وارد کشورمان می‌شوند داشتن این تست منفی برای همه الزام است و اگر این تست را به همراه نداشته باشند با پرداخت هزینه آن، نمایندگان وزارت بهداشت در فرودگاه از مسافران تست می ‌گیرد.  

منبع: ایلنا