اتحادیه پرتاب متحد (ULA)

این شرکت خصوصی که تعدادی خودروی موشکی را تولید و راه‌اندازی می‌کند، سرمایه‌گذاری مشترک بین لاکهید مارتین و بوئینگ است.

شرکت ULA که در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد، قادر به پرتاب فضاپیما در مدار زمین و سایر اجرام منظومه‌شمسی است. مشتریان این شرکت شامل ناسا و دیگر سازمان‌های هوا فضا می‌شود.
تمام پرتاب‌های این شرکت تا به امروز موفقیت‌آمیز بوده‌اند.

صدمین پرتاب موفقیت‌آمیز

ساعت ۶ و ۲۸ دقیقه صبح روز جمعه، راکت بدون سرنشین اطلس ۵ از پایگاه فضایی ساحلی در فلوریدا به فضا پرتاب شد. پرتاب با بیست دقیقه تاخیر انجام گرفت تا قایقی که در منطقه ایمنی پرواز موشک در حرکت بود، از این منطقه خارج شود.

اطلس ۵، ماهواره مخابراتی مکزیک، مورلوس- ۳ را حمل می‌کرد. این اولین باری بود که موشک گران قیمت اطلس ۵ برای پرتاب یک ماهواره تجاری انتخاب می‌شد.

مورلوس- ۳ یک ماهواره ارتباطی زمین ایستا بود که توسط ULA تولید شده بود. اداره این موشک توسط وزیر ارتباطات و حمل‌و‌نقل مکزیک انجام می‌شود.

عمر مفید این ماهواره که صدمین پرتاب ULA محسوب می‌شود، حداقل تا ۱۵ سال دیگر احتمال داده شده است.