بحث فروش پهپادهای ایرانی به روسیه یکی از داغ ترین و جنجالی ترین بحث هایی است که در هفته های اخیر بر جنگ روسیه و اوکراین سایه افکنده است. در شرایطی که منابع اوکراینی و غربی مدعی بودند هزاران پهپاد توسط ایران به روسیه فروخته شده و در جنگ اوکراین به کار گرفته شده اند، مقامات ایرانی در ابتدا این ادعا را رد کرده و در نهایت وزیر امور خارجه اعلام کرد تنها تعداد معدودی پهپاد ایرانی پیش از شروع جنگ در اوکراین به روسیه داده شده و در صورتی که از این پهپادها در عملیات علیه زیرساخت اوکراین استفاده شده باشد واکنش نشان خواهند داد.

<p>بحث فروش پهپادهای ایرانی به روسیه یکی از داغ ترین و جنجالی ترین بحث هایی است که در هفته های اخیر بر جنگ روسیه و اوکراین سایه افکنده است. در شرایطی که منابع اوکراینی و غربی مدعی بودند هزاران پهپاد توسط ایران به روسیه فروخته شده و در جنگ اوکراین به کار گرفته شده اند، مقامات ایرانی در ابتدا این ادعا را رد کرده و در نهایت وزیر امور خارجه اعلام کرد تنها تعداد معدودی پهپاد ایرانی پیش از شروع جنگ در اوکراین به روسیه داده شده و در صورتی ک</p> <p>اکنون منابع غربی در ادعایی تازه می گویند که روسیه در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، 123 میلیون پوند پول نقد و مقداری سلاح غربی که در جنگ اوکراین به دستش افتاده را به ایران داده است. یک منبع خبری به اسکای نیوز گفته است که در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، یک موشک ضد تانک بریتانیایی سبک نسل جدید، یک موشک جاولین آمریکایی و یک موشک ضد هوایی استینگر آمریکایی توسط یک هواپیمای نظامی به تهران منتقل شده اند. این سلاح های مرگبار و پیشرفته در اختیار نیروهای اوکراینی قرار گرفته اما «به دست روس ها افتاده اند». این منابع مدعی هستند که این معامله با هدف کپی کردن و مهندسی معکوس این سلاح ها توسط متخصصان نظامی ایرانی  و استفاده از آن ها در جنگ های آینده صورت گرفته است. این منبع غربی مدعی شده که در مقابل، ایران 160 فروند پهپاد کامیکازه از جمله 100 فروند پهپاد شاهد 136 را به روسیه تحویل داده است. این پهپاد ایرانی که گفته می شود روس ها نام آن را به Heran 2 تغییر داده اند به عنوان مهمات های پرسه زن، مدتی در هوا پرسه زده و پس از شناسایی هدف، خود را به آن خواهد کوبید. این پهپادها که با سیستم مسیریابی ماهواره ای هدایت می شوند می توانند به کلاهک انفجاری مجهز شده و بردی حدود 2500 کیلومتری با سرعت 185 کیلومتر بر ساعت را دارند. همچنین این منبع خبری مدعی شده که یک قرارداد جدید 174 میلیون پوندی دیگر نیز بین ایران و روسیه در حال انجام است و «این بدان معناست که یک تجهیز بزرگ دیگر از پهپادهای ایرانی بزودی انجام خواهد شد». منابع غربی و اوکراینی مدعی شده اند که ایران قصد دارد موشک هایی مانند فاتح 110 و ذوالفقار را نیز در اختیار روسیه قرار دهد، ادعایی که توسط مقامات ایرانی بارها رد شده است. این اتفاقات در حالی است که روسیه حملات پهپادی به اوکراین را شدت بخشیده و در حال تقویت استحکامات دفاعی خود در مناطق اشغال شده جنوب و شرق اوکراین است تا همچنان آن ها را در کنترل داشته باشد.</p>

اکنون منابع غربی در ادعایی تازه می گویند که روسیه در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، ۱۴۰ میلیون یورو پول نقد و مقداری سلاح غربی که در جنگ اوکراین به دستش افتاده را به ایران داده است. یک منبع خبری به اسکای نیوز گفته است که در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، یک موشک ضد تانک بریتانیایی سبک نسل جدید، یک موشک جاولین آمریکایی و یک موشک ضد هوایی استینگر آمریکایی توسط یک هواپیمای نظامی به تهران منتقل شده اند. این سلاح های مرگبار و پیشرفته در اختیار نیروهای اوکراینی قرار گرفته اما «به دست روس ها افتاده اند». این منابع مدعی هستند که این معامله با هدف کپی کردن و مهندسی معکوس این سلاح ها توسط متخصصان نظامی ایرانی  و استفاده از آن ها در جنگ های آینده صورت گرفته است.

<p>بحث فروش پهپادهای ایرانی به روسیه یکی از داغ ترین و جنجالی ترین بحث هایی است که در هفته های اخیر بر جنگ روسیه و اوکراین سایه افکنده است. در شرایطی که منابع اوکراینی و غربی مدعی بودند هزاران پهپاد توسط ایران به روسیه فروخته شده و در جنگ اوکراین به کار گرفته شده اند، مقامات ایرانی در ابتدا این ادعا را رد کرده و در نهایت وزیر امور خارجه اعلام کرد تنها تعداد معدودی پهپاد ایرانی پیش از شروع جنگ در اوکراین به روسیه داده شده و در صورتی ک</p> <p>اکنون منابع غربی در ادعایی تازه می گویند که روسیه در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، 123 میلیون پوند پول نقد و مقداری سلاح غربی که در جنگ اوکراین به دستش افتاده را به ایران داده است. یک منبع خبری به اسکای نیوز گفته است که در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، یک موشک ضد تانک بریتانیایی سبک نسل جدید، یک موشک جاولین آمریکایی و یک موشک ضد هوایی استینگر آمریکایی توسط یک هواپیمای نظامی به تهران منتقل شده اند. این سلاح های مرگبار و پیشرفته در اختیار نیروهای اوکراینی قرار گرفته اما «به دست روس ها افتاده اند». این منابع مدعی هستند که این معامله با هدف کپی کردن و مهندسی معکوس این سلاح ها توسط متخصصان نظامی ایرانی  و استفاده از آن ها در جنگ های آینده صورت گرفته است. این منبع غربی مدعی شده که در مقابل، ایران 160 فروند پهپاد کامیکازه از جمله 100 فروند پهپاد شاهد 136 را به روسیه تحویل داده است. این پهپاد ایرانی که گفته می شود روس ها نام آن را به Heran 2 تغییر داده اند به عنوان مهمات های پرسه زن، مدتی در هوا پرسه زده و پس از شناسایی هدف، خود را به آن خواهد کوبید. این پهپادها که با سیستم مسیریابی ماهواره ای هدایت می شوند می توانند به کلاهک انفجاری مجهز شده و بردی حدود 2500 کیلومتری با سرعت 185 کیلومتر بر ساعت را دارند. همچنین این منبع خبری مدعی شده که یک قرارداد جدید 174 میلیون پوندی دیگر نیز بین ایران و روسیه در حال انجام است و «این بدان معناست که یک تجهیز بزرگ دیگر از پهپادهای ایرانی بزودی انجام خواهد شد». منابع غربی و اوکراینی مدعی شده اند که ایران قصد دارد موشک هایی مانند فاتح 110 و ذوالفقار را نیز در اختیار روسیه قرار دهد، ادعایی که توسط مقامات ایرانی بارها رد شده است. این اتفاقات در حالی است که روسیه حملات پهپادی به اوکراین را شدت بخشیده و در حال تقویت استحکامات دفاعی خود در مناطق اشغال شده جنوب و شرق اوکراین است تا همچنان آن ها را در کنترل داشته باشد.</p>

این منبع غربی مدعی شده که در مقابل، ایران ۱۶۰ فروند پهپاد کامیکازه از جمله ۱۰۰ فروند پهپاد شاهد ۱۳۶ را به روسیه تحویل داده است. این پهپاد ایرانی که گفته می شود روس ها نام آن را به Heran 2 تغییر داده اند به عنوان مهمات های پرسه زن، مدتی در هوا پرسه زده و پس از شناسایی هدف، خود را به آن خواهد کوبید. این پهپادها که با سیستم مسیریابی ماهواره ای هدایت می شوند می توانند به کلاهک انفجاری مجهز شده و بردی حدود ۲,۵۰۰ کیلومتری با سرعت ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت را دارند. همچنین این منبع خبری مدعی شده که یک قرارداد جدید ۱۷۴ میلیون پوندی دیگر نیز بین ایران و روسیه در حال انجام است و «این بدان معناست که یک تجهیز بزرگ دیگر از پهپادهای ایرانی بزودی انجام خواهد شد».

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به این خبرسازی اسکای نیوز نوشته است: «شبکه اسکای‌نیوز به نقل از یک منبع امنیتی که نامش ذکر نشده، مدعی تبادل مخفیانه تجهیزات نظامی میان ایران و روسیه شده است. این رسانه در خبری جعلی اعلام کرده که یک هواپیمای نظامی روسیه در مردادماه سال جاری به‌طور مخفیانه برای تبادل تجهیزات غربی با پهپادهای تولید ایران به تهران وارد شده است.

چنانچه نورنیوز کسب اطلاع کرده، این خبر از اساس جعلی و کذب بوده و اساسا چنین پروازی به کشورمان انجام نشده است. انتشار حجم زیادی از اخبار و گزارش‌های جعلی و دروغ با هدف درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین با وجود اعلام سیاست بی‌طرفی مثبت از سوی مقامات ایرانی، مدت‌هاست که به سیاست رسانه‌های غربی و معاند ایران تبدیل شده است».

<p>بحث فروش پهپادهای ایرانی به روسیه یکی از داغ ترین و جنجالی ترین بحث هایی است که در هفته های اخیر بر جنگ روسیه و اوکراین سایه افکنده است. در شرایطی که منابع اوکراینی و غربی مدعی بودند هزاران پهپاد توسط ایران به روسیه فروخته شده و در جنگ اوکراین به کار گرفته شده اند، مقامات ایرانی در ابتدا این ادعا را رد کرده و در نهایت وزیر امور خارجه اعلام کرد تنها تعداد معدودی پهپاد ایرانی پیش از شروع جنگ در اوکراین به روسیه داده شده و در صورتی ک</p> <p>اکنون منابع غربی در ادعایی تازه می گویند که روسیه در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، 123 میلیون پوند پول نقد و مقداری سلاح غربی که در جنگ اوکراین به دستش افتاده را به ایران داده است. یک منبع خبری به اسکای نیوز گفته است که در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، یک موشک ضد تانک بریتانیایی سبک نسل جدید، یک موشک جاولین آمریکایی و یک موشک ضد هوایی استینگر آمریکایی توسط یک هواپیمای نظامی به تهران منتقل شده اند. این سلاح های مرگبار و پیشرفته در اختیار نیروهای اوکراینی قرار گرفته اما «به دست روس ها افتاده اند». این منابع مدعی هستند که این معامله با هدف کپی کردن و مهندسی معکوس این سلاح ها توسط متخصصان نظامی ایرانی  و استفاده از آن ها در جنگ های آینده صورت گرفته است. این منبع غربی مدعی شده که در مقابل، ایران 160 فروند پهپاد کامیکازه از جمله 100 فروند پهپاد شاهد 136 را به روسیه تحویل داده است. این پهپاد ایرانی که گفته می شود روس ها نام آن را به Heran 2 تغییر داده اند به عنوان مهمات های پرسه زن، مدتی در هوا پرسه زده و پس از شناسایی هدف، خود را به آن خواهد کوبید. این پهپادها که با سیستم مسیریابی ماهواره ای هدایت می شوند می توانند به کلاهک انفجاری مجهز شده و بردی حدود 2500 کیلومتری با سرعت 185 کیلومتر بر ساعت را دارند. همچنین این منبع خبری مدعی شده که یک قرارداد جدید 174 میلیون پوندی دیگر نیز بین ایران و روسیه در حال انجام است و «این بدان معناست که یک تجهیز بزرگ دیگر از پهپادهای ایرانی بزودی انجام خواهد شد». منابع غربی و اوکراینی مدعی شده اند که ایران قصد دارد موشک هایی مانند فاتح 110 و ذوالفقار را نیز در اختیار روسیه قرار دهد، ادعایی که توسط مقامات ایرانی بارها رد شده است. این اتفاقات در حالی است که روسیه حملات پهپادی به اوکراین را شدت بخشیده و در حال تقویت استحکامات دفاعی خود در مناطق اشغال شده جنوب و شرق اوکراین است تا همچنان آن ها را در کنترل داشته باشد.</p>

منابع غربی و اوکراینی مدعی شده اند که ایران قصد دارد موشک هایی مانند فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار را نیز در اختیار روسیه قرار دهد، ادعایی که توسط مقامات ایرانی بارها رد شده است. این اتفاقات در حالی است که روسیه حملات پهپادی به اوکراین را شدت بخشیده و در حال تقویت استحکامات دفاعی خود در مناطق اشغال شده جنوب و شرق اوکراین است تا همچنان آن ها را در کنترل داشته باشد.