آمارهای اعلامی معاون وزیر بهداشت نشان می‌دهد که مسافران فرودگاه لارستان با 95% بالاترین نرخ و مسافران فرودگاه دزفول با 10% پایین‌ترین نرخ استفاده از ماسک را در فرودگاه ثبت کرده‌اند. 

اگرچه که در ابتدا اعلام شده بود که گرمای هوا باعث از بین رفتن ویروس کرونا می‌شود اما بحرانی شدن وضعیت استان خوزستان در مرداد ماه خط بطلانی بر این فرضیه کشید.

پاندمی کووید 19 و اهمیت استفاده از ماسک در جلوگیری از شیوع بیشتر آن چنان مهم است که نیاز ورود نهادهای حاکمیتی صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور مثل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را بیش از پیش گوشزد می‌کند؛ زمانی که می‌توان در راستای افزایش امنیت فرودگاه‌ها در جلوی درب ورودی بازرسی بدنی انجام شود پس می‌توان از گروهی در کنار نیروی محترم انتظامی استفاده کرد که پروتکل‌های بهدشتی را کنترل کنند؛ آن هم در شرایطی که با توجه به کاهشی بودن نرخ رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط افراد جامعه و همچنین اتمام فرآیند کنترل تب سنجی مسافران در فرودگاه‌ها از طرف وزارت بهداشت زمزمه‌های آغاز پیک سوم کرونا به گوش می‌رسد.