درین طراحی ها ایرباس یک مدل توربوفن با قابلیت حمل ۲۰۰ مسافر ، یک مدل ملخ دار برای مسافت های کوتاه با قابلیت حمل ۱۰۰ مسافر، و یک مدل دیگر برای حمل ۲۰۰ مسافر را هدف قرار داده است.

گفتنی است ایرباس در تلاش است تا یک هواپیمای بدون آلودگی کربنی را تا سال ۲۰۳۵ وارد بازار کند.