ناسا کریستینا هاموک کخ (Christina Hammock Koch) را به عنوان اولین زنی که به عنوان بخشی از ماموریت آرتمیس ۲ (Artemis II) آژانس فضایی آمریکا روی ماه قدم می‌گذارد، معرفی کرد. نام سه نفر دیگر نیز به عنوان بخشی از ماموریت ناسا بر روی ماه برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته اعلام شده است. برای این ماموریت جرمی هانسن، خلبان ویکتور گلاور، فرمانده رید وایزمن نیز به همراه کریستینا هاموک کخ، به ماه خواهند رفت.

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

این تیم به طور مشترک توسط ناسا و آژانس فضایی کانادا انتخاب شده است و گلوور اولین فرد رنگین پوستی خواهد بود که روی ماه قدم می گذارد.

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

کخ با سپری کردن ۳۲۸ روز در فضا و شرکت در اولین راهپیمایی فضایی کاملاً زناته، رکورد طولانی ترین پرواز فضایی توسط یک زن را در اختیار دارد.

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

مدیر مرکز فضایی جانسون، ونسا وایچ، گفت: «ما در ۶۰ سال گذشته پیشرفت‌های عظیمی انجام داده‌ایم و رویای کندی برای حضور یک نفر روی ماه را برآورده کرده‌ایم. امروز ما قدم بر جای پای بزرگان می گذاریم و این تازه آغاز راه است. برای دانش آموزانی که امروز با ما هستند… شما کاشفان آینده، دانشمندان، مهندسان و ریاضیدانان نسل آرتمیس هستید. با پروژه آرتمیس، ما مرزهای فضا را کاوش خواهیم کرد و مرزهای ممکن را پشت سر خواهیم گذاشت.»

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

پروژه آرتمیس ۲ قرار است زودتر از نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود. از زمان فرود آپولو ۱۷ بر سطح ماه در سال ۱۹۷۲، این اولین باری است که یک انسان حتی به ماه نزدیک می شود.

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

در اواسط ماه مارس، ناسا از لباس فضایی نسل بعدی خود که تیم فضانوردان روی ماه خواهند پوشید، رونمایی کرد.

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

بیل نلسون، مدیر ناسا گفت: «اولین زن و اولین فرد رنگین پوست، مسافت طولانی ای بر روی سطح ماه طی خواهند کرد. بزرگترین و قدرتمندترین موشک جهان آنها را به آسمان خواهد برد و آنها به ماه پرواز خواهند کرد. این ماموریتی است که از بسیاری جهات مهم است. این نشانی از توانایی ما در پیشبرد مرزهای دستاوردهای انسانی است و گواهی بر تعهد تزلزل ناپذیر تیمی است که آن را ممکن ساخته است.»

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

این تیم یک سفر رفت و برگشتی ۹۶۵۶۰ کیلومتری به ماه و بازگشت از آن را در سفینه فضایی اسپیس ایکس آغاز خواهد کرد. پس از مدتی توقف در سطح ماه، در نهایت با سرعتی ۳۰ برابر سریعتر از صوت به زمین باز خواهند گشت.

معرفی فضانوردانی که در ماموریت ناسا بر روی ماه قدم می گذارند

نلسون افزود: «در طول تاریخ بشریت، انسان ها با شگفتی به ماه، این جسم آسمانی خیره شده اند. زمانی که جرات رسیدن به کرانه های مختلف کیهانی را داشته باشیم، آنچه ممکن است را نشان خواهیم داد».