🔷 کره شمالی از کلاهک هسته ای تاکتیکی جدیدی پرده برداشت 🇰🇵
🔹 طی بازدید رهبر این کشور از موسسه سلاح های هسته ای ، از کلاهک هسته‌ای تاکتیکی رونمایی کردند. این کلاهک هسته ای قابلیت نصب بر روی طیف وسیعی از تسلیحات کره شمالی، مثل زیر دریایی بدون سرنشین، موشک های کروز هواسال، راکت و موشک های بالستیک تاکتیکی کره شمالی را خواهد داشت.

🔹 همچین از سیستم مدیریت ترکیبی تسلیحات هسته‌ای با نام "Haekbangashoe" رونمایی شد که دقت ، اطمینان پذیری و امنیت آن در حملات اتمی تاکتیکی شبیه‌سازی شده اخیر به تایید شده است.