آرمان بیات مشاور مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در همایش هم‌اندیشی مدیران فرودگاهی منطقه جنوب کشور با موضوع توسعه هوانوردی عمومی گفت: شرکت فرودگاه‌های کشور در راستای ارتقای صنعت هوانوردی عمومی و حمل نقل هوایی با هواپیمای کوچک در فرودگاههای کم برخوردار، حمایت های لازم را از بخش خصوصی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این نوید را می دهم که تمامی قوانین بازدارنده در زمینه گسترش طرح تاکسی هوایی یا حمل نقل هوایی با هواپیماهای کوچک برداشته شد و در صورت تقاضا، شرکت فرودگاهها تمامی خدمات مربوطه را برقرار می کند.  

مشاور مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در توسعه هوانوردی عمومی بیان کرد: از اقدام شایسته بخش خصوصی در راه اندازی تاکسی هوایی در فرودگاه لامرد تشکر می کنم. با راه اندازی تاکسی هوایی نیز امکان ارتباط فرودگاه لامرد با بندرعباس، بوشهر و شیراز فراهم شد و توسعه آن در ارتباط با دیگر شهرها وجود دارد.

بیات با اشاره به استقرار صنایع بزرگ نفت و گاز و صنایع مادر اعم از آلومینیوم در لامرد، گفت: این منطقه از نظر صنعتی پویا و خاستگاه توسعه صنعت هوانوردی به شمار می آید. در کنار فعالیت ایرلاین های بزرگ برای تثبیت پروازهای فرودگاه لامرد، هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی به بخش حمل و نقل هوایی با هواپیماهای کوچک ضرورت دارد.