انفجار یک مسیر در یک میدان مین چه چیزی لازم دارد؟ خودرویی هیولا شکل که بخشی تانک و بخشی بولدوزر است و راکتی متصل به سیم مواد منفجره را شلیک می کند. این انفجار در ادامه، مین هایی که در مسیر یک سرباز هستند را منفجر می کند.

میدان ها مین روسیه در اوکراین چگونه خنثی می شوند؟

در فورت کارسون، کلرادو، دسته مهندسی تحت رهبری سرهنگ دوم لاتویا مانزی در حال آموزش برای پاکسازی مسیری است که به اندازه کافی عریض باشد تا ستونی از تانک ها از آن عبور کرده و به خطوط دشمن حمله کنند. او میگوید: «رسوخ به میدان مین احتمالاً یکی از سخت ترین کارهایی است که انجام می دهیم». مسیری که آن ها قصد پاکسازی اش را دارند، در حدود عرض یک تانک M – ۱ است، عرضی که به هیچ عنوان فضای زیادی برای مانور دادن به یک تانک نمی دهد.

میدان ها مین روسیه در اوکراین چگونه خنثی می شوند؟

همان تجهیزات و تاکتیک های که این نیروها از آن ها استفاده می کنند در اختیار اوکراین قرار گرفته است تا میدان های مین متعدد و در مقیاس صنعتی که روسیه ایجاد کرده است را پاکسازی کنند.

مایک نیوتون که با موسسه HALO Trust کار می کند، می گوید که این میدان مین ها “در مقیاس صنعتی” هستند، زیرا این میادین مین عمداً با در نظر داشتن یک هدف خاص قرار داده شده اند. او می گوید: « این هدف، غیرقابل عملیات کردن مقادیر زیادی از زمین های اوکراین است».

میدان ها مین روسیه در اوکراین چگونه خنثی می شوند؟

سازمان HALO Trust در حال حاضر پاکسازی میدان های مینی را آغاز کرده که روس ها پس از عقب نشینی از سرزمین هایی که در اوایل جنگ اشغال کرده بودند، جای گذاری کرده اند. نیوتن می گوید بخش هایی از اوکراین که برای مدت زمان قابل توجهی اشغال شده اند به مهندسان نظامی روسیه اجازه داده تا میدان های مین را بدون دردسر و مزاحمت چندانی ایجاد کنند. او در این باره می گوید: «اکثر میدان های مینی که ما شاهدشان هستیم شامل صدها، اگر نگوییم هزاران مین ضد خودرو است».

میدان ها مین روسیه در اوکراین چگونه خنثی می شوند؟

روس ها این میدان های مین را در سراسر جبهه شرق و جنوب اوکراین گسترش داده که تعدادشان سرسام آور است. به گفته ژنرال بازنشسته بن هاجز، فرمانده سابق ارتش آمریکا در اروپا، «ما در مورد میلیون ها مین زمینی صحبت می کنیم که در طول هزاران کیلومتر پخش شده اند.درست مثل یک ردیف مین نیست که بالای زمین قرار داشته باشند. عمق این میدان مین ها می تواند ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ متر و با تراکم بالا باشد».

شاید بپرسید که نفوذ به این میدان های مین تا چه حد در موفقیت یا شکست ضدحمله اوکراین اهمیت دارد؟ هاجز پاسخ می دهد: «ضروری است، تا زمانی که از آن عها عبور نکنید، هرگز فرصتی برای شکستن واقعی سیستم های دفاع روسیه و رسیدن به هدف واقعی خود که البته انزوا و نابودی نیروهای روسی است، نخواهید داشت». به گفته هاجز، عبور از هر میدان مین یا کمربند موانع بسیار خطرناک است، زیرا شما کاملاً در فضای باز و در معرض خطر قرار دارید.

میدان ها مین روسیه در اوکراین چگونه خنثی می شوند؟

آموزش در فورت کارسون با آتش سرکوب کننده آغاز می شود تا دشمن سر خود را پایین نگه دارد و برای پنهان کردن آنچه در ادامه اتفاق می افتد، از دود استفاده می شود. خودروی زره پوشی به کناره میدان مین می رود، در حالی که توسط دو خودروی جنگی پیاده نظام بردلی محافظت می شود. زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

میدان ها مین روسیه در اوکراین چگونه خنثی می شوند؟

گروهبان بیست و پنج ساله ای به نام یاسمین لونا هدایت این وسیله نقلیه را بر عهده دارد که راکتی متصل به سیمی به طول حدود ۵۲ متر را حمل می کند که مانند مار پیچ خورده است. خرج پاکسازی مین (MICLIC) مملو از مواد منفجره با وزن بیش از ۹۰۰ کیلوگرم است. لونا راکت را شلیک می کند و راکت سیم را از روی میدان مین به پیش می برد. بعد از اینکه سیم را فعال می کند تا مین ها را منفجر کند، باید آن گاوآهن یا ابزار شخم زدن عجیب را به سمت داخل میدان مین هدایت کند تا مبادا مینی منفجر نشده بماند.

میدان ها مین روسیه در اوکراین چگونه خنثی می شوند؟

لونا می گوید: « هدف این است که مین ها را به سطح بیاوریم و مسیری را ایجاد کنیم تا بتوانیم از آن عبور کنیم و نیروی مانور دهنده ای که درست پشت سر ما قرار دارند را به سلامت عبور دهیم». سربازان پشت سر او هجوم می آورند تا مرزهای چپ و راست مسیری که او پاکسازی کرده را مشخص کنند. در این تمرین آن ها مسیری به طول ۳۰ متر را باز کردند.

اگر میدان مین بیش از ۳۰ متر عمق داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟

لونا جواب داد: «دوباره شلیک می کنی».

در خطوط مقدم نبرد در اوکراین، موشک ها و سیم های انفجاری شان هم اکنون در حال شلیک روی میادین مین هستند، اما مسیر پیروزی همچنان توسط مین های روسی مسدود مانده است.