سیاوش امیرمکری افزود: به دنبال این موافقت، تعرفه‌ها در بخش هوانوردی عمومی در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ۷۵ تا ۹۰ درصد تعدیل و هواپیما‌های آموزشی از معافیت ۵۰ درصدی در پرواز‌های ناوبری برخوردار خواهند شد.

وی افزود: هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح «آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع تعرفه خدمات در پاویون، تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی موافقت کرد.

او تصریح کرد: هدف از ارائه این پیشنهاد افزایش سطح رقابت پذیری خطوط هوایی کشور با سایر خطوط هوایی منطقه و همچنین تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین المللی و به تبع آن ایجاد و افزایش درآمد‌های پایدار برای صنعت هوانوردی کشور است.

به گفته امیرمکری یکی از نکات مهم در این اصلاحیه توجه ویژه به برنامه توسعه هوانوردی عمومی است و برای اولین بار در تاریخ صنعت هواپیمایی کشور به هوانوردی عمومی هویت حقوقی و مستقل داده شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: شفاف سازی تعاریف هواپیما و هوانوردی عمومی در راستای مفهوم یکسان از این عبارات، تفکیک جدول عوارض ناوبری و فرودگاهی به دو جدول جداگانه مربوط به هواپیما‌های با تناژ بیشتر و کمتر از ۹۰۰۰ کیلوگرم و نحوه محاسبه آن‌ها در حمایت از توسعه هوانوردی عمومی، بخشی از قابلیت‌های آیین‌نامه اجرایی مصوب است.

وی اضافه کرد:افزایش درآمد‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، منطقی کردن گروه بندی فرودگاه‌ها با لحاظ ترافیک و حجم مسافری آن‌ها به منظور رونق و توسعه پرواز فرودگاه‌های کم ترافیک و مناطق کمتر توسعه یافته کشور بخش دیگری از قابلیت‌های این آیین‌نامه است.

امیرمکری همچنین امکان کاهش یا افزایش تعرفه‌های ناوبری و فرودگاهی تا سقف ۵۰ درصد با تصویب هیئت مدیره شرکت به منظور رسیدن به رونق و توسعه حمل و نقل هوایی، ایجاد و حفظ شرایط رقابتی، عکس العمل سریع به تغییرات بازار، افزایش درآمد، کاهش بوروکراسی اداری، توسعه بازار هدف (پرواز‌های عبوری و پرواز‌های بین المللی) و... را از دیگر مزیت‌های این آیین‌نامه اعلام کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما