در اولین جلسه کمیته مشترک هوانوردی عمومی اعلام شد که هوانوردی عمومی امروز یک نیاز و یک اولویت برای کشور است.

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه در نخستین جلسه کمیته مشترک هوانوردی عمومی که با حضور اعضای کمیته تشکیل شد، اظهار داشت: هوانوردی عمومی امروز یک نیاز و یک اولویت برای کشور است و چنانچه خواهان رشد صنعت و فعال شدن همه فرودگاه‌ها و اتصال آن به مراکز استان ها هستیم باید هوانوردی عمومی را فعال کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اشتغال‌زایی هوانوردی عمومی گفت: هوانوردی عمومی همانند یک مزرعه است که امروز در آن بذری می کاریم و در آینده از میوه آن بهره مند می شویم.
 
کاپیتان زنگنه با اشاره به مغفول ماندن صنعت هوانوردی عمومی در کشور افزود: از سال 1337 هوانوردی عمومی در کشور سابقه داشته و ما باید هرچه سریع‌تر شرایط ایجاد و فعالیت هوانوردی عمومی در کشور را تسهیل کرده و امکان ورود هواپیماهای کوچک به کشور را فراهم کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از رایزنی‌های صورت گرفته با مقامات از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی و ریاست کل ستاد نیروهای مسلح خبر داد و گفت: طی مذاکراتی که صورت گرفته پیشنهاد شده است در بحث حفاظتی این نوع هواپیماها، از نیروهای امنیتی استفاده نشده و به جای آن تمهیدات زمینی دقیق‌تر و منسجم تری به کار گرفته شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز در نخستین جلسه کمیته مشترک هوانوردی عمومی از نقطه نظرات کارشناسان استفاده و با جمع بندی و تدوین نظرات، در جلسات آتی شورای عالی هواپیمایی، ایجاد هوانوردی عمومی را مصوب و ابلاغ خواهیم کرد.

کاپیتان زنگنه ضمن تاکید بر راه اندازی دفتر سرمایه‌گذاری در معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: با تشکیل این دفتر، سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه هدایت خواهند شد. 

طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری،‌ توسعه هوانوردی عمومی ذیل نظارت و راهبری سازمان هواپیمائی کشوری با نگرش راهبردی، تسهیل‎گر و عاری از محافظه گری، بررسی پیش نویس قوانین مورد نیاز در حوزه هوانوردی عمومی و ارائه به کمیته قوانین و مقررات صنعت، ارانه راهکارهای توسعه متوازن هوانوردی عمومی در سطح کشور، بررسی راهکار جهت رفع موانع اقتصادی و محدودیتهای اعمال شده توسط سایر ارگانها و بررسی جانمائی و تعریف وظایف هوانوردی عمومی در طبقه بندی مشاغل سازمان هواپیمایی کشوری، از اهداف تشکیل کمیته مشترک هوانوردی عمومی است.

منبع: فارس