این فرودگاه در شهرستان «محمدآغه» استان لوگر با هزینه مالی دولت این کشور تا سال ۲۰۳۵ میلادی ساخته خواهد شد.

 رئیس اداره هوانوردی افغانستان گفته است که فرودگاه جدید با تمام امکانات مورد نیاز یک فرودگاه بین‌المللی ساخته می‌شود که شامل ترمینال بین‌المللی مسافران با ظرفیت حداقل ۱۰ میلیون مسافر در سال خواهد بود.

 اکنون مهمترین فرودگاه افغانستان فرودگاه کابل است که به گفته رئیس اداره هوانوردی افغانستان به دلیل آنکه داخل شهر است امکان توسعه آن نیست.

 وی همچنین گفته است که فرودگاه های استانهای کابل، هرات، مزارشریف و قندهار بازسازی خواهد شد.

 

منبع: ایرنا