یونس دقیق کیا درباره آخرین وضعیت سفرهای نوروزی از طریق حمل و نقل هوایی اظهار داشت: در این حوزه تابع تصمیمات و ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.

رییس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: شرکت‌های هواپیمایی برای نوروز ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت شیوع کرونا پروازهای برنامه‌ای خود را انجام می‌دهند و ممکن است پرواز فوق العاده نداشته باشند، به هر حال سیاست ستاد ملی مقابله با کرونا، جلوگیری از افزایش سفرها است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر تقاضا افزایش یابد، باز پرواز فوق العاده در نوروز نخواهید داشت؟ بیان کرد: همه این موارد بستگی به شرایط شیوع کرونا در ایام نوروز دارد، اما اگر شرایط مناسب شد و تقاضا هم افزایش یافت شرکت‌های هواپیمایی آمادگی دارند، پروازهای فوق‌العاده هم برقرار کنند.

* نوروز امسال لغو بلیت پروازها مشمول جریمه ابطال می‌شود

دقیق کیا بیان کرد: در سال گذشته به دلیل آنکه شرایط کرونا قابل پیش‌بینی نبود، بلیت های نوروز بدون کسر هزینه ابطال، باطل شد و همه پول بلیت به مسافران برگردانده شد، اما نوروز امسال چون مسافر مطلع است به خاطر شرایط کرونا ممکن است محدودیت های ایجاد شود و بلیت می گیرد، در صورت ابطال بلیت هزینه کنسلی طبق قاعده ای که از قبل وجود داشت از مسافرت دریافت می‌شود.

رییس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: در مدل حمل و نقل هوایی مقررات کنسلی بلیت داریم بدین ترتیب که اگر مسافر به هر دلیل بسته به زمان باقی مانده به پرواز، بخواهد بلیت را باطل کند خسارت کنسلی پرداخت می‌کند که به صورت پلکانی است و از یک هفته به پرواز تا زمان پرواز این ارقام متفاوت است.

* قیمت بلیت پروازها برای نوروز افزایش نمی یابد

وی درباره قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز گفت: در ایام نوروز افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم و نرخ‌ها طبق توافق و قاعده قبلی اعمال می شود.

دقیق کیا بیان کرد: در ایام نوروز هم پروازها با رعایت ۶۰ درصد ظرفیت انجام می‌شود و شرکت‌های هواپیمایی از این مصوبه عدول نمی کنند .

منبع: فارس