رادوشوویچ دروازه‌بان پرسپولیس در پست اینستاگرامی خود  از روند تست کرونا در فرودگاه و نابسامانی در این بخش انتقاد کرده است. متن پست اینستاگرام رادوشوویچ به شرح زیر است؛ « رویکرد وحشتناک در قبال خارجی‌ها (من و خانواده‌ام). نرخ عادی تست کرونا 330 هزار تومان است که از من و همسرم هر کدام 930 هزار تومان گرفتند. متاسفانه فراموش کرده بودند که 5 سال در ایرانم و احمق نیستم. بدترین شرایط ممکن. بزرگ‌ترین رسوایی... زن‌ها و بچه‌ها در حال انتظار بدون رعایت فاصله -فاصله‌گذاری اجتماعی- بدون رعایت معیارهای مقابله با شیوع ویروس کرونا. تبریک به سازمان (فرودگاه). یک کرونا پارتی وحشتناک»

عدم توجه به پروتکل‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا در فرودگاه امام طی ماه‌های اخیر با انتقاد مردم مواجه شده است. در این زمینه نیز چند بار فیلم‌های مربوط به عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی توسط رسانه‌های داخلی منتشر شده بود.