بیش از بیست سال از آغاز فعالیت ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) می‌گذرد. حال روسیه به ساخت یک ایستگاه فضایی جدید می‌اندیشد. دیمیتری روگوزین، رئیس سازمان فضانوردی روسیه در گفت‌وگویی اعلام کرد که کار ساخت این ایستگاه را باید بی‌درنگ شروع کنیم.

او افزود: «روسیه همواره در عرصه ساخت ایستگاه‌های فضایی پیشتاز بوده است. حال باید این نکات روشن شود که آیا این ایستگاه فضایی جدید در سطح ملی فعالیت خواهد داشت یا بین‌المللی خواهد بود.

منبع: IT فوری