در این جدول که مربوط به اسفند ماه سال گذشته است و بدنبال ثبت ۲۶۵ شکایت و گزارش مردمی در سامانه حقوق مسافر این سازمان ایجاد شده، به ۹۵ درصد شکایات مردمی پاسخ داده شده است.

 بر اساس این گزارش، بیشترین شکایات مطرح شده مربوط به تاخیر پرواز و همچنین تغییر ساعت پروازهاست.

 این گزارش نشان می‌دهد سهم شرکت‌های هواپیمایی از شکایات رسیده، ۲۲۵ مورد و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی ۴۰ مورد است.

 در این گزارش تصریح شده است: ۵۱ شکایت از پروازهای ایران ایر، ۲۹ شکایت از قشم ایر، ۲۲ شکایت از معراج، ۱۸ شکایت از آسمان، ۱۵ شکایت از کیش ایر، ۱۳ شکایت از زاگرس، ۱۲ شکایت از شرکت‌های کاسپین، ماهان و وارش و همچنین ۱۱ شکایت از شرکت هواپیمایی ایران ایر تور واصل شده است.

 شرکت‌های تابان با ۹ شکایت، سپهران با ۸ و ساها با ۶ شکایت در رده بعدی بیشترین شکایت‌ها قرار دارند و آتا، کارون و پرشیا نیز در رده‌های بعدی قرار دارند، اما از شرکت پویا شکایتی واصل نشده است.

 شرکت‌های ایران ایر تور، تابان، سپهران، قشم ایر، کارون، کاسپین و ماهان به همه شکایات واصله پاسخ داده اند و ایران ایر نیز به ۹۸ درصد شکایات رسیدگی کرده است.

 کیش ایر، زاگرس، آتا و ساها کمترین میزان پاسخگویی را نسبت به شکایات مسافران داشته اند.

 سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران خواست: انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را د خصوص وضعیت پروازها، از طریق بخش سامانه حقوق مسافر در پرتال سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir مطرح و پیگیری کنند

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری