تلسکوپ فضایی هابل عکسی چشمگیر از یک کهکشان در حال مرگ ثبت کرده است. این کهکشان که به NGC ۱۹۴۷ معروف است، تقریبا ۲۰۰ سال پیش توسط یک ستاره شناس متولد اسکاتلند به نام جیمز دونلوپ، کشف شد که آن را هنگام مطالعه آسمان شب در استرالیا پیدا کرد. این یک کهکشان عدسی است، به این معنی که شکل اصلی آن جایی بین کهکشان مارپیچی و بیضوی بوده است.

 ناسا در بیانیه‌ای به نقل از اخترشناسان اعلام کرد: طی ۲۰۰ سال گذشته، NGC ۱۹۴۷ بیشتر مواد سازنده بازو‌های مارپیچی خود را که قبلا به دور مرکز آن می‌چرخیدند، از دست داده است.

 از آنجا که کهکشان بیشتر مواد ستاره ساز خود را از دست می‌دهد، به گفته ستاره شناسان بعید است ستاره‌های جدیدی ایجاد کند. وقتی ابر‌های متراکم گاز و گرد و غبار تحت فشار جاذبه فرو می‌ریزند، ابر دیسک ماده‌ای ایجاد می‌کند که به رشد ستاره جدید دامن می‌زند. بدون گاز و گرد و غبار کافی برای تشکیل آن ابر‌های متراکم، NGC ۱۹۴۷ با گذشت زمان کمرنگ خواهد شد.