نورثروپ گرومن اخیرا از یک اژدر خیلی سبک رونمایی کرده که توسط چندین هواگرد نیروی دریایی ارتش آمریکا قابل حمل و شلیک است. این شرکت تولید و آزمایش اولین نمونه پیش تولیدی این اژدر را انجام داده است. امکان شلیک این اژدر کوچک توسط هواپیمای بوئینگ پی-۸ای پوسیدون و بالگرد سیکورسکی ام اچ-۶۰ سی هاوک و پهپاد نورثروپ گرومن ام کیو-۸سی فایر اسکات وجود دارد. این اژدر توسط متخصصان آزمایشگاه پژوهشهای کاربردی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در سال طراحی شد. نورثروپ گرومن از محل منابع مالی داخلی خود هزینه این پروژه پژوهشی را تامین کرده است. وزن این اژدر ۱۰۴ کیلوگرم است. تا پیش از این وزن سبک ترین اژدری که توسط هواپیمای گشت زنی دریایی پی-۸ای پوسیدون و بالگرد ضدزیردریایی ام اچ-۶۰ حمل می شد از ۲۷۶ کیلوگرم تجاوز نمی کرد. بالگرد بدون سرنشین ام کیو-۸سی می تواند محموله ای به وزن ۳۱۸ کیلوگرم را با خود حمل نماید که ظرفیتی بیش از وزن اژدر سبک جدید معرفی شده است.

نیروی در یایی آمریکا حساب ویژه ای روی پهپاد فایر اسکات باز کرده و قابلیت حمل مهمات هدایت شونده دقیق توسط این پرنده مانند موشک هلفایر در کنار نصب مهمات ضدکشتی و ضدزیردریایی امکان بهره برداری از آن در ماموریتهای دریایی را بیش از پیش پررنگ کرده است. مداوت پروازی فایر اسکات ۱۲ ساعت گزارش شده است.

http://airandspace.ir/