محمد حسن ذیبخش در گفتگو با خبرنگار کن‌نیوز در رابطه با ضرورت در اولویت بودن واکسیناسیون کادر پرواز گفت: در این مورد مکاتباتی با وزارت بهداشت انجام شده است.

ذیبخش اعلام کرد که با پیگیری‌های شخص ریاست سازمان در حال حاضر کادر پرواز در گروه سوم اولویت‌ واکسیناسیون قرار گرفته‌اند اما پیگیری‌هایی برای قرارگیری این قشر در اولویت دوم آغاز شده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که این مورد بین کادر پرواز شرکت‌های هواپیمایی دولتی و غیر دولتی تفاوتی وجود نخواهد داشت و تمام افراد این قشر در اولویت واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در رابطه با واکسیناسیون دیگر پرسنل درگیر در حوزه هوانوردی اینطور گفت که در فاز اول فقط کادر پرواز در اولویت قرار گرفته‌اند که پس از نهایی شدن این موضوع برای پرسنل دیگر بخش‌ها اقدام به پیگیری خواهیم کرد.

هفته گذشته بود که طی  یادداشتی در کن‌نیوز ، به ضرورت در اولویت قرارگرفتن کادر پرواز برای کاهش فشار کاری این قشر اشاره شد که خوشبختانه سازمان به این موضوع واکنش مناسبی را نشان داد.