بایگانی نوشته‌ها


بوی بد اطراف فرودگاه امام تا پایان سال برطرف می‌شود

بوی بد اطراف فرودگاه امام تا پایان سال برطرف می‌شود

دستگاه‌ها و نهادهای متولی رفع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام در جلسه‌ای با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تشریح اقدامات خود در شناسایی دقیق عوامل بوی نامطبوع و اولویت‌بندی‌ها در این زمینه با اشاره به چالش‌های روبه‌رو خواستار حمایت دولت و تخصیص اعتبارات بیشتری برای ادامه این پروژه‌ها شدند.