بایگانی نوشته‌ها


پنج هواپیمای نظامی که رکوردهای هوانوردی را شکستند

پنج هواپیمای نظامی که رکوردهای هوانوردی را شکستند

دوران پس از جنگ جهانی دوم شاهد پیشرفت های تکنولوژیکی بود که هواپیماهای جنگی را به شکل قابل توجهی قدرتمندتر از قبل کرد. موتورهای جت، رادار و موشک های هدایت شونده، تک هواپیماها را سریع تر، توانمندتر و کشنده تر از اسکادران یا تعداد بیشتری از همتایان زمان جنگ خود می کردند. این پیشرفت های “عصر جت” منجر به برخی پیشرفت های رکورد سازی و رکورد شکنی شد.

استفاده اسرائیل از سیستم توپ لیزری «پرتو آهنین» در میدان نبرد

استفاده اسرائیل از سیستم توپ لیزری «پرتو آهنین» در میدان نبرد

توپ لیزری پرتو آهنین (Iron Beam) ساخت اسرائیل، اولین راکت شلیک شده از غزه را ساقط کرده است. این اولین باری است که از یک سیستم دفاع هوایی مبتنی بر لیزر به صورت عملیاتی برای رهگیری یک حمله در یک منطقه جنگی استفاده می شود.