بمبر

F-35 اکنون تنها جنگنده پنهانکار جهان است که می تواند سلاح هسته ای حمل کند

/post-474

جنگنده های پنهانکار اف -۳۵ ای لایتنینگ ۲ نیروی هوایی آمریکا در حال حاضر برای شلیک بمب های جاذبه هسته ای B۶۱ – ۱۲ تایید شده اند و در واقع از ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ این قابلیت را دارا بوده اند.
این خبر غافلگیر کننده که توسط دفتر برنامه مشترک اف -۳۵ (JPO) اعلام شد، صبح جمعه گذشته از سوی پنتاگون علنی شد. راس گومیر سخنگوی JPO اظهار داشت که این گواهی نامه در واقع ماه ها قبل و بسیار جلوتر از برنامه اعطا شده است.