تانک نبرد نظامی نبرد تانک ها تانک جنگی نبرد آینده پهپاد رزم تانکی

آیا تانک ها منسوخ شده اند؟ سناریوهای پیش روی تانک برای بقا در میدان های نبرد آینده

/post-479

هیچ تردیدی در تاثیرگذاری و اهمیت تانک در ارتش های مدرن وجود ندارد. با بیش از ۷۰,۰۰۰ فروند در خدمت در سراسر جهان، تانک ها بخش بزرگی از هر ارتش را تشکیل می دهند. در درگیری ها و جنگ های مختلف، تانک ها کارآیی و تاثیرگذاری خود را در عبور از خطوط دشمن و عمل کردن به عنوان محافظ نیروهای پیاده نظام روی زمین نشان داده اند. با این وجود، ممکن است دوران سلطه تانک ها به پایان خود رسیده باشد.