توپ هویزر توپخانه جنگ روسیه اوکراین فایتر آیروشاپ

هوویتزر M۷۷۷؛ تاریخچه توپخانه ترسناک آمریکایی و مقایسه با قدرت آتشباری روسیه

/post-442

هشت محقق از شرکت Rand Corporation وابسته به پنتاگون در سال ۲۰۱۹ گزارشی را منتشر کردند که در آن سناریوی ترسناکی شرح داده شده بود که به نظر می رسید به طور قابل توجهی محتمل است: حمله روسیه به کشورهای بالتیک عضو ناتو – استونی، لتونی و لیتوانی – که به جنگ بزرگی تبدیل می شود چرا که ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی، واکنش نظامی کامل آمریکا و دیگر کشورهای شریک را به دنبال دارد. نویسندگان در این مطالعه نوشته بودند که تلفات زمینی در چنین درگیری ویرانگری بسیار قابل توجه خواهد بود و پیروزی ناتو، دستکم بدون تلفات غیرقابل قبول دور، از انتظار نیست.