جنگنده چینی جنگنده امریکایی

مقایسه اف-۲۲ رپتور آمریکایی با جی-۲۰ چنگدو چینی؛ کدام جت جنگنده پنهانکارتر است؟

/post-482

هدف جدیدترین نسل از جنگنده های برتری هوایی، برتری بر دشمن نه از طریق قدرت آتش زیاد، بلکه از طریق سرعت و پنهانکاری است. امروزه دو جنگنده برتری هوایی مافوق صوت اصلی با پیکربندی رادارگریز امروز در خدمت هستند، که هر دو دارای مشخصات منحصر به فرد، قابلیت های های پیشرفته، و مهمتر از همه، فناوری رادارگریزی هستند.