خندق اوکراین جنگ روسیه اوکراین ماشین خندق کن تراکتور مخوف بیل مکانیکی جنگی

BTM-3؛ خودرو زرهی سنگرکن ۳۷ تنی که برای روسیه و اوکراین خندق می سازد + ویدیو

/post-434

در میدان نبردی که عملاً با خزیدن خودروهای جنگی عجیب و نادر همراه است، BTM – ۳ ممکن است عجیب ترین و نادرترین خودرو باشد. BTM-3 یک تانک یا یک خودروی جنگی پیاده نظام یا نفربر نیست. حتی یک خودروی مهندسی زرهی هم نیست – کلاسی از وسایل نقلیه که برای اهداف بسیار خاص و ویژه به کار گرفته می شود.