ماهواره استار لینک ایلان ماسک تسلا نظم نوین جهانی سلطه جهانی ماهواره استارلینگ

نمایی جذاب از گردش ماهواره های استارلینک به دور زمین و هراس از تعداد زیاد آن ها

/post-452

ویدئوی حیرت انگیزی که از ماهواره های ایلان ماسک منتشر شده نشان می‌دهد که ۵ هزار ماهواره کوچک استارلینک در اطراف زمین در گردش‌اند. با در نظر گرفتن ۹ هزار ستاره‌‌ای که در حال حاضر از سیاره ما قابل مشاهده هستند، بیم آن می‌رود که تعداد ماهواره های ماسک از ستاره های آسمان پیشی بگیرند. این موضوع مشاهدات نجومی را برای دانشمندان دشوار خواهد ساخت.