نیروهای اسرائیلی در غزه از بمب های فسفری ممنوعه بین المللی استفاده کردند./چندثانیه