بایگانی نوشته‌ها


چگونه پهپادهای ارزان‌قیمت جانشین جنگنده‌ها در نبرد برای تسخیر آسمان اوکراین شدند؟

چگونه پهپادهای ارزان‌قیمت جانشین جنگنده‌ها در نبرد برای تسخیر آسمان اوکراین شدند؟

یک سرباز اوکراینی با لباس های استتار روی مبلی نشسته در حالی که یک کنترل کننده پهپاد را در دست دارد. اگر خانه اش در و پنجره داشت، فکر می کردید در حال لذت بردن از یک بازی ویدیویی است.